Coaching

 

Doel: De kwaliteit van je werk en leven in eigen hand nemen door zelfsturing.

Motto: In de stilte van de reflectie gebeuren iedere dag wonderen.

Werkwijze
Het gaat om tien bijeenkomsten van anderhalf uur. Eerst is er een intake gesprek, waarbij het curriclum vitae, de levensloop en de door de client ingebrachte gespreksonderwerpen worden besproken. Daaruit volgt een leerdoel dan wel een kernvraag.

De daarop volgende drie keer wordt gewerkt aan het leerdoel de kernvraag.

Tijdens de vijfde bijeenkomst wordt er geëvalueerd en het leerdoel/ de kernvraag kunnen worden bijgesteld.
De werkervaring en de persoonlijke kijk daarop van de cliënt zijn de invalshoeken van de gesprekken.

Er kan gebruik worden gemaakt van een kunstzinnige oefening. Door het werken met de handen raak je de kern van de gespreksonderwerpen vanuit een andere invalshoek. De eenheid van hoofd, hart en handen geeft een vrijer zicht op de levensloop.
Tijdens het coachingsproces wordt er altijd een beroep gedaan op het zelfbewustzijn, de eigen verantwoordelijkheid en de actiegerichtheid van de gecoachte.

 

De vijf stappen in het coachingsproces zijn:

• Bewustzijn
• Verantwoordelijkheid
• Toekomstbeeld
• Realiteitstoetsing
• Acties

 

Bewustzijn - Verantwoordelijkheid - Toekomstbeeld - Realiteitstoetsing - Acties

Voor wie en wat? Voor:
• het vinden van een balans tussen werk en leven
• reflectie op werkstijl, leiderschap en persoonlijk functioneren
• het bereiken van een betere samenwerking
• inzicht op overbelasting of dreigende burn-out
• het onderzoeken van talenten of kwaliteiten
• het krijgen van zicht op toekomst-perspectieven
• het accepteren van de eigen levensloop
• het onderzoeken van kracht, stilte en geluk

 

Welke uitgangspunten?

• Door met respect naar de uniciteit van ieder individu te kijken, krijgt ieder de unieke missie en visie van waaruit doelen gerealiseerd kunnen worden.
• Door verbinding te maken met je essentie, leer je zien wie je bent en kun je authentiek zijn, waardoor je van uiterlijke macht naar innerlijke kracht groeit.
• Door je talenten (ken u zelve) te optimaliseren, krijg je welzijn, economisch succes en realisatie van je zelf in het sociale leven.

 

ilona botterweg

leerlingen