Lifestyle

3. Denken en emoties:

Taoistische leefregels:
1. Glimlach spanningen weg
2. Spreek doordacht, dat houdt je echte chi beter vast
3. Leven in het NU: hulpvaardig en vergevingsgezind
4. Vergeet jezelf – open je hart – innerlijke geestkracht
5. Beheers je seksuele activiteit
6. Hoofd koel, voeten en navel warm
7. Nek warm, zuiver je Chi, kringloop
8. Eet en drink met mate, overdaad schaadt en eet met de seizoenen
9. Vermeerder vreugde, dat geeft Chi
10. Ga om met diegenen die je levenskracht vergroten
11. Zorg voor de zieken en minder bedeelden
12. Rust in de middag en oordeel niet

Dan kom je tot inzicht, dat de mens alle omstandigheden in zijn leven bewust of onbewust naar zich toe haalt. Ware transformatie begint bij de zuivering van negatieve emoties en overtuigingen omtrent zichzelf. De werkelijkheid is slechts een afspiegeling, een gevolg, van onze bewuste en onbewuste verwachtingen van het leven. Geef er richting aan.


Tot slot Zuang Zi , vertaling van Kristofer Schipper:
Hoofdstuk 3:

" Mijn leven heeft zeker grenzen, terwijl mijn bewustzijn daarentegen niet aan grenzen verbonden is.
Met iets dat begrensd is iets onbegrensds navolgen, is zonder meer vermoeiend. Dat weten, en dan toch uit hoofde van je bewustzijn handelen, dat houdt in, dat je je tot het eind van je leven gaat uitsloven. Als je maar vermijdt met het goede te doen vermaardheid te verwerven, en eveneens, met het kwade te doen straf op te lopen, en als je maar steeds de regulerende meridiaan ( De Dumai, oftewel vuurkanaal van perineum tot bovenlip) als richtlijn neemt, dan kun je je gezondheid beschermen, je eigen natuur intact houden, datgene wat je het dierbaarst is voeden, en de jaren die je gegeven zijn ten einde LEVEN"

 

buddha

julia tempel

<< vorige - volgende >>