Scholingsweg naar je natuurlijke staat:

De Taoistische training is gebaseerd op 7 inwijdingen in Interne Alchemie Nei Dan Kung.

Stap 1: Zelfgenezing en zelf-acceptatie (Basis I en II)
1. Verzegelen van de 9 dieven (9 openingen in je lichaam, zintuigen, bekkenbodem,psoas oefeningen)
2. Condenseren en conserveren van je levenskracht (maken van een Chibal)
3. Ontwikkelen van de innerlijke glimlach en I-kracht
4. Reinigen van de vitale organen met de 6 genezende klanken en strekkingen
5. Op gang brengen van de innerlijke kringloop
6. Botten van staal en huid als zijden hemdje door de IJzeren Hemd, Qi Gongs.
7. Behouden en transformeren van de seksuele passie tot voeding naar compassie en vitaliteit (seksuele Kung Fu)

Stap 2: na een jaar: Fusie van emotionele krachten:
1. Het maken van de stoof en ontwikkelen van de innerlijke parel
2. Vanuit de 5 elementen je emoties reinigen en voeden
3. Het maken van de innerlijke Paqua’s
4. Het openen van het voor-, midden- en achterkanaal en het maken van gordels
5. Het opnemen van de magnetische kracht van aarde en planeten
6. Leven met de anderen in harmonie met natuur en universum

Stap 3: Kan & Li I, II, III
In totaal zijn er 7 formules.
Daarnaast zijn er de Medicinale Chi Kungs en de Cosmic Healing, De Healing Love en de Beenmerg Nei Kung, De Tai Chi Chi Kung I,II, II en de Chi Nei Tsjang massages.
Iedereen begint bij de Basis I en II, de weg die je daarna bewandelt hangt af van de interesse en je leraar. Je kunt een onderdeel verdiepen of bij de diverse leraren weekenden volgen. Zie hiervoor onze site http://www.healingtao.info/

Inwijding - Water en Vuur

Lesser Kan en Li:
Openen van het Parelbewustzijn, Vader en Moeder-projecties terugnemen, gezins-geneeskunde, Kracht en Verantwoordelijkheid, aanvang van de droomtraining.

Greater Kan en Li en Greatest Kan en Li :
'Sealing of the Five Senses' genoemd. Het gaat onderandere om technieken waarbij de poorten naar de Voorouders geopened worden. Genezing van de familie tot op 7 generaties terug in de tijd gaat een cruciale rol spelen , en je gaat een aanvang maken van de genezing van de directe bevolking om je heen.

Congres of Heaven en Earth. Reunion of Heaven en Men: Completeren van je Zelf.

 

alchemie

paqua

paqua2